Velkoformátový tisk, řezaná grafika

Velkoformátový tisk

Cena velkoformátového tisku je vypočtena individuálně podle použitého materiálu, spotřeby barvy, dokončovacích prací – ořez, laminace, aplikace.

Doplňkové ceny a příplatky:
návrh, sazba, editační práce 800,00 Kč / hod.

Řezaná grafika

Popis / Velikost

5 letá fólie

základní pracnost

ztížená pracnost

drobná grafika

do 0,5 m²

cena za dm²

12,00 Kč

17,50 Kč

23,50 Kč

do 0,99 m²

cena za dm²

11,00 Kč

15,50 Kč

21,50 Kč

více než 1 m²

cena za dm²

9,50 Kč

14,00 Kč

19,00 Kč

Ostatní sazby pro řezanou grafiku:

přenosová fólie

montáž v provozovně

výlep plochy fólií

 

2,50 Kč

10,00 Kč

4,00 Kč

 

2,00 Kč

8,50 Kč

3,50 Kč

 

1,50 Kč

7,50 Kč

3,00 Kč

Doplňkové ceny a příplatky:
návrh, sazba, editační práce 800,00 Kč / hod.

Poznámky:
cena výřezu obsahuje separaci
montáž neobsahuje podkladové médium (např. banner, desku, apod.)
ztížená pracnost – písmo, grafika do cca 5 cm, drobná grafika do cca 2 cm