Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Pavel Solar se sídlem Na Tržišti 480, 388 01 Blatná, IČ: 72103311 (dále jen „Správce„), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení“ zpracovává následující osobní údaje:

 1. v případě uzavření kupní smlouvy
 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • fakturační adresa,
 • dodací adresa,
 • telefonní číslo,
 • název firmy,
 • IČ, DIČ,
 • číslo bankovního účtu a kód banky.

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

E-mailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílány i společností Heureka Shopping s. r. o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby Kupujícího.

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 1. v případě provedení on-line platby
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • kód objednávky
 • ID platby

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kód objednávky a ID platby je nutné zpracovat za účelem provedení platby v rámci uzavřené smlouvy, plnění právní podinnosti Správce a obranu práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b), c) a f) Nařízení. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let a dále v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • provozovatelé on-line platebních služeb,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

Udělujete tímto společnosti Pavel Solar se sídlem Na Tržišti 480, 388 01 Blatná, IČ: 72103311 (dále jen „Správce„), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení“ zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • adresa a dodací adresa,
 • telefonní číslo,
 • název firmy,
 • IČ, DIČ,
 • číslo bankovního účtu a kód banky.

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického účtu.

Adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • provozovatelé on-line platebních služeb,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počíteče, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v níže uvedeném textu mluvit jako o cookies. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookie, které do Vašeho zařízení uložil náš web.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho e-shopu a opětovných návštěvách, například, aby se Vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho e-shopu Vám máme zobrazit, pokud e-shop nabízí v danou chvíli více variant,
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu,
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu e-shopu a nejedná místo Vás,
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho e-shopu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování našeho e-shopu. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, náš e-shop nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytovat naše produkty a služby.

Dále do Vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy,
 • zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality,
 • přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu,

Umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách,
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web,
 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkční, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Údaje o Vašem chování na webu získáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je:

 • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet),
 • MAC adresa (adresa zařízení, pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti),
 • operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení,
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení,
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Tyto údaje o Vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit (naším oprávněným zájmem je zlepšování našich služeb pro Vás),
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu, pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít,
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohli zhoršit Vás zážitek z využívání našich služeb (naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás).
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat (naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat).

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

V Blatné dne 18. 5. 2016